Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont;

 • przygotowanie polityki rachunkowości do specyfiki prowadzonej działalności;

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

 • sporządzanie deklaracji rocznych i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;

 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;

 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS, NBP;

 • opracowywanie deklaracji INTRASTAT do Urzędu Celnego;

 • sporządzanie deklaracji podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i niezbędnych ewidencji gruntów wraz z bonitacją gleby;

 • sporządzanie deklaracji podatku od środków transportu;

 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką;

 • konsolidację sprawozdań finansowych;

 • opracowywanie zestawień, sprawozdań, raportów wg wymogów i życzeń Klienta;

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych, zestawień w j. niemieckim i wg niemieckiego prawa handlowego;

 • weryfikacja prowadzonych ksiąg handlowych wraz z informację pisemną;

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;

 • sporządzanie rozliczeń rocznych,

 • reprezentacja podmiotów przed organami podatkowymi i podczas kontroli podatkowych;

Ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE);

 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);

 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

Raportowanie:

 • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów / zestawień specjalnych;

 • opracowanie raportów w języku niemieckim - zgodnie z wymogami Klienta.

Zmieniony (Środa, 28 Lipiec 2010 13:58)