Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

LBV prezentuje się Państwu, jako nowoczesna, nieustannie rozrastająca się i sprawnie działająca firma doradcza. W centrum swojej działalności firma świadczy poszczególnym klientom optymalne usługi doradztwa podatkowego i finansowego. Zagwarantowane jest to dzięki rozległej sieci 77 sprawnie funkcjonujących placówek w północnych i centralnych Niemczech.

Cechą charakteryzującą firmę jest jej wewnętrzna struktura organizacyjna, która prowadzącym placówek przyznaje w dużej mierze osobistą odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego. Wysokie fachowe kompetencje w lokalnej bliskości do klienta idą w parze z efektywną organizacją i atrakcyjną proporcją ceny do świadczonych usług.

Obsługujemy sprawy podatkowe i planowanie finansów przedsiębiorstw naszych klientów w szerokim zakresie. Istotnym tematem naszej pracy jest prowadzenie księgowości, obliczanie płac i kadr, oraz sporządzanie podatkowych i bilansowych rocznych sprawozdań finansowych. Specyficzne analizy jak np. porównanie przedsiębiorstw (benchmarking), uproszczone analizy, są szczególnym znakiem charakterystycznym koncernu. Ustawiczne komplikowanie się prawa podatkowego stawia coraz większe wymagania w doradztwie podatkowym podmiotów. Należy do tego planowanie i prowadzenie spraw podatkowych, sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych, oraz reprezentowanie klientów naszego koncernu przed organami skarbowymi.

Aktualne i wyraziste analizy prowadzenia księgowości, oraz planowanie budżetowe dostarczają klientom ważnych informacji dla kierowana firmą na bieżąco, oraz niezbędną pomoc w podejmowaniu decyzji na rzecz rozwoju firmy.

W roku 2008/2009 koncern odnotował ze strony klientów duże zapotrzebowanie na świadczone usługi. Z jednej strony prawo podatkowe jest coraz bardziej skomplikowane, z drugiej strony nasi klienci muszą teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek planować i działać w zgodzie z ekonomiką przedsiębiorstwa. Razem prowadzi to do tego, że zakres naszych usług spotyka się z coraz większym zapotrzebowaniem. Zajmując się sprawami podatkowymi i planowaniem finansowym przedsiębiorstw naszych klientów w szerokim zakresie wspieramy ich finansowy sukces. Prowadzenie księgowości, obliczanie płac, oraz bilansowe i podatkowe sprawozdania roczne, są naszymi typowymi usługami. Naszym znakiem firmowym, są specyficzne analizy finansowe przedsiębiorstwa jak np. szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów, porównanie podmiotów (benchmarking), uproszczone analizy danych okresów, które dostarczają klientom bardzo ważnych informacji do planowania i analizy.

Oczywiście duży zakres zajmuje planowanie i prowadzenie spraw podatkowych włącznie ze sporządzaniem wszelkiego rodzaju deklaracji i zeznań podatkowych, jak również reprezentowanie naszych klientów przed organami podatkowymi. W dziedzinie finansowej przedsiębiorstw duże znaczenie mają aktualne i szczegółowe analizy dotyczące controllingu i kierowania firmy.

Ponadto LBV prowadzi doradztwo przy zakładaniu firmy aż do sukcesji przedsiębiorstwa.

Zmieniony (Czwartek, 25 Styczeń 2024 15:26)