Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)

Usługami firmy są także usługi kadrowo-płacowe, w zakres których wchodzą:

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;

 • prowadzenie akt osobowych pracownika;

 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);

 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;

 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;

 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);

 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);

 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę;

 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;

 • sporządzanie druków ZUS RMUA;

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;

 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);

 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R);

 • reprezentacja podmiotów podczas kontroli i kontaktów z ZUS

Zmieniony (Środa, 28 Lipiec 2010 14:00)